Digimarkkinoiden kilpailukysymykset kiinnostavat kansainvälisesti

Apulaisjohtaja Rainer Lindberg

KKV:n kilpailuvastuualue on mukana vajaassa 40 kansainvälisessä työryhmässä, ja myös digitaaliset markkinat ovat nyt monella rintamalla kansainvälisen yhteistyön keskiössä. Tietyissä kilpailuviranomaisissa ei enää edes erikseen pohdita digitaalisten markkinoiden kilpailuhaasteita. Tähän ei katsota olevan tarvetta, koska koko kansantalous on jo laajasti digitalisoitunut. Kansantalouden laajamittainen digitalisoituminen otetaan faktana, ja kilpailuoikeutta yksinkertaisesti sovelletaan tämä uusi tilanne todeten ja hyväksyen.Lue lisää

Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää markkinoiden toimivuutta ja kilpailullisuutta

Erikoistutkija Niina Ruuskanen

Julkisia hankintoja tehdään vuosittain Suomessa kymmenillä miljardeilla euroilla. Näin mittavaan julkisten varojen käyttöön kohdistuu paljon odotuksia, ja julkisia hankintoja tehdessä joudutaankin usein sovittamaan yhteen monenlaisia – toisinaan ristiriitaisiakin – vaatimuksia ja intressejä. Kun hankinnan tarkoituksena on kuitenkin viime kädessä saada hankintayksikön tarvetta vastaava tavara, palvelu tai rakennusurakka, ei markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen kilpailun edistäminen ole välttämättä tarjouspyyntöä laadittaessa prioriteettilistan kärkipäässä.

Lue lisää

Taksimarkkinat uudessa tilanteessa

Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen

Taksiala koki historiansa suurimman muutoksen kesällä, kun taksimarkkinat avautuivat kilpailulle ja käytännössä raskaasti säännelty toimiala siirtyi kertaheitolla melko vapaaseen markkinaehtoiseen järjestelmään. Uusia toimilupia on haettu ahkerasti, ja markkinoille on tullut uudenlaisia liiketoimintamalleja. Toisaalta monet yrittäjät ovat huolissaan toiminnan edellytyksistä jatkossa.

Lue lisää

Sidosyksikkötoiminnan rajat muuttuvat vuodenvaihteessa – Hankintayksikkö, oletko valmis?

Tutkija Elisa Aalto

Vuoden 2017 alussa voimaan tullut hankintalaki tarkensi sidosyksikköjä koskevaa sääntelyä. Hankintalain 15 §:n mukaan hankintalakia ei sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään eli niin sanotulta in house -yksiköltä. Hankintayksikkö voi siis ostaa sidosyksiköltään palveluja ilman niiden kilpailuttamista, jos erikseen säädetyt sidosyksikkösuhteen kriteerit täyttyvät.

Lue lisää

Miten ehkäistä kartelleja julkisissa hankinnoissa? – Muistilista hankintayksiköille

Tutkija Tuuli Toivanen, tutkimuspäällikkö Antti Norkela ja kilpailuasiainneuvos Mika Hermas

Viime vuoden lopulla Ajankohtaista kilpailusta -blogissa kerrottiin, minkälaiset merkit voivat viitata tarjouskartelliin. Muutamia yksinkertaisia menettelytapoja noudattamalla hankintayksiköt voivat pienentää riskiä tarjouskartellista. Olemme tehneet alle muistilistan, jota seuraamalla hankintayksiköt eivät ainakaan helpota elinkeinonharjoittajien mahdollisuuksia sopia kakun jaosta.

Lue lisää

Saitko viestin KKV:ltä?

Pääekonomisti Olli Kauppi

Viime marraskuussa KKV lähetti tekstiviestin lähes 300 000 suomalaiselle. Viesti sisälsi linkin lyhyeen kyselytutkimukseen. Kyselyssä tiedusteltiin, oliko vastaaja asioinut edellisenä päivänä tietyssä päivittäistavarakaupan myymälässä. Kysymys yllätti monet – miksi Kilpailu- ja kuluttajavirastolla oli tieto siitä, missä ja milloin tein ruokaostokseni? Kysely oli myös tavallista kuluttajatutkimusta lyhyempi. Se sisälsi vain muutaman kysymyksen liittyen siihen, missä vastaaja olisi asioinut, jos hänen valitsemansa myymälä olisikin ollut suljettuna, tai mikäli sen hintataso olisi ollut korkeampi kuin aiemmin.

Lue lisää

Aukiolosta, autokouluista – ja vähän apteekeistakin. Lyhyt katsaus elinkeinojen sääntelyyn

Erikoistutkija Liisa Vuorio

Eduskunta kumosi joulukuussa 2015 vähittäiskaupan aukioloajoista annetun lain. Samalla siirtyi historiaan parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloaikojen sääntely. Siihen asti vaikkapa pääsiäisen pyhäpäivien tai itsenäisyyspäivän aukiolo edellytti kaupoilta ja kampaamoilta poikkeuslupaa. Viranomainen joutui poikkeuslupaa harkitessaan arvioimaan, oliko esimerkiksi paikkakunnan matkailu niin vilkasta, että kauppojen sunnuntaiaukiololle olisi edellytyksiä.

Lue lisää