Asuntojen hinnat, tarjontavaje ja tehoton sääntely

13.3.2017 tutkimuspäällikkö Ari Ahonen

Rakentamisen sääntelyssä on tarpeen siirtyä tarjonnan tosiasiallisesta rajoittamisesta sen edistämiseen. Vain siten rakenteellinen tarjontavaje voidaan kuroa umpeen. Riittävän kokonaistarjonnan edellytyksistä huolehtiminen on samalla tärkein edellytys alalle tulolle tai sen uhalle sekä sitä kautta nykyistä suuremmalle hintojen nousua hillitsevälle kilpailupaineelle.

Lue lisää "Asuntojen hinnat, tarjontavaje ja tehoton sääntely"

Maksamisratkaisut 2020-luvulla – KKV:n näkökulma

19.5.2016 pääjohtaja Juhani Jokinen

Maksamiseen ja erilaisiin maksutapoihin on aina tarvetta ja kysyntää. Kysyntää määrittävät osin omaksutut tavat ja toisaalta se, millaisia mahdollisuuksia ja kannusteita markkinoiden ja sääntelyn vuorovaikutus tuottavat maksamisen uusien, teknologian hyödyntämiseen pohjautuvien, tapojen kehitykselle.

Kirjoitus on alun perin julkaistu 10.5.2016 Suomen Pankin Maksuneuvoston artikkelikokoelmassa ”Millä tavoin maksamme 2020-luvulla? Näkökulmia tulevaisuuden maksamisratkaisuihin”.

Lue lisää "Maksamisratkaisut 2020-luvulla – KKV:n näkökulma"

Avoimempaa viestintää kilpailuasioissa

11.2.2016 Ylijohtaja Timo Mattila

Virastojen, myös KKV:n kaltaisen valvontaviranomaisen, on viestittävä toiminnastaan yhä aktiivisemmin. KKV:n kilpailuvastuualueella kehitetään viestintää ja pyritään mahdollisimman suureen avoimuuteen niin suuren yleisön kuin yritysten ja sidosryhmien suuntaan. Tätä tavoitellessamme pyrimme valjastamaan käyttöömme myös kanavia, joita emme aiemmin ole käyttäneet. Syksyllä avasimme tämän kilpailuasioiden blogin ja viestimme kilpailuasioista myös Twitterissä.

Lue lisää "Avoimempaa viestintää kilpailuasioissa"

Apteekkialan tehokkuuden parantaminen edellyttää lainsäädännön kokonaisuudistusta

18.12.2015 Erikoistutkija Sari Valliluoto

Julkisuudessa on jälleen käyty keskustelua apteekkijärjestelmän sääntelyn purusta ja kilpailun mahdollistamisesta. Tällä kertaa asia nousi keskusteluun kansanedustaja Antero Vartian aloitteesta.
Asia liittyy laajempaan kokonaisuuteen, sillä pääministeri Sipilän hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on tarpeettoman toimialakohtaisen sääntelyn purkaminen. Yksi toimialoista, jolla sääntelyn purkamista tulisi harkita, on apteekkiala.

Lue lisää "Apteekkialan tehokkuuden parantaminen edellyttää lainsäädännön kokonaisuudistusta"

Määräävä markkina-asema ja yksinostosopimukset

3.12.2015 Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen

Kilpailuoikeustapauksissa on vakiintuneesti katsottu, että sopimusehdot, joiden nojalla asiakkaan on ostettava kaikki tai suurin osa tarvitsemistaan tuotteista tai palveluista yhdeltä isolta toimijalta, voivat olla määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Mutta mikä näissä määräävässä asemassa olevan yrityksen soveltamissa yksinostovelvoitteissa on ongelmana? Eikö meillä ole sopimusvapaus ja yritys saa ihan itse päättää, kenen kanssa ja minkä sisältöisiä sopimuksia se tekee?

Lue lisää "Määräävä markkina-asema ja yksinostosopimukset"