Määräävä markkina-asema ja yksinostosopimukset

Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen

Kilpailuoikeustapauksissa on vakiintuneesti katsottu, että sopimusehdot, joiden nojalla asiakkaan on ostettava kaikki tai suurin osa tarvitsemistaan tuotteista tai palveluista yhdeltä isolta toimijalta, voivat olla määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Mutta mikä näissä määräävässä asemassa olevan yrityksen soveltamissa yksinostovelvoitteissa on ongelmana? Eikö meillä ole sopimusvapaus ja yritys saa ihan itse päättää, kenen kanssa ja minkä sisältöisiä sopimuksia se tekee?

Lue lisää

Pankkimarkkinoista ja kilpailukulttuurista

Kilpailuasiainneuvos Tom Björkroth

Julkisuudessa on kummeksuttu sitä, että pankkien ei sallita avoimesti keskustellen uumoilla tai ”ennustaa” tulevia asuntoluottojen marginaalejaan, eli signaloida toisilleen tuotteidensa katteista. Osa on arvioinut kuluttajien jopa kärsivän siitä, että pankit eivät saa kertoa, kuinka paljon arvelevat nostavansa katteitaan ensi keväänä.  Lehtien palstoilla on kiinnitetty harvinaisen vähän huomiota siihen, että marginaalien tapauksessa kyseessä ei ole pankkien vaikutusvallan ulkopuolella olevan ilmiön, kuten sään tai viitekoron, kehityksen ennustaminen. Sen sijaan kyseessä on yksi keskeinen pankkien oman päätäntävallan piirissä oleva suure, eli käytännössä se hinta, jonka pankit perivät asiakkailta asuntolainasta.

Lue lisää

Hallintarekisteröinti poistaisi monopolin

 Johtaja Kirsi Leivo ja erikoistutkija Pirjo Aspinen

Kirjoitus on alun perin julkaistu Helsingin Sanomien Mielipide-sivuilla 17.10.2015.

Valtiovarainministeriö on ilmoittanut valmistelevansa hallituksen esitystä, jolla arvopaperien säilytys avataan kilpailulle sallimalla hallintarekisteröinti suomalaisille sijoittajille. Uudistusta koskevassa keskustelussa ovat olleet vahvasti esillä omistusten avoimuuteen liittyvät kysymykset. Huomiota ei ole kiinnitetty siihen, miksi uudistus on tärkeä suomalaisten yritysten kilpailukyvylle.

Lue lisää

Voisiko Ruotsi sittenkin olla hyvä malliesimerkki taksialan sääntelyn purkamiselle?

Tutkimuspäällikkö Henrikki Oravainen

Taksiliikennettä koskevissa keskusteluissa nousee toisinaan esiin se, että Ruotsissa huijataan taksiasiakkaita ja että Ruotsi on epäonnistunut taksialan sääntelyn purkamisessa. Yksittäiset ääriesimerkit eivät kuitenkaan anna totuudenmukaista kokonaiskuvaa Ruotsin taksimarkkinoiden toimivuudesta. Ruotsin markkinatietojen valossa Ruotsi näyttäisi pikemminkin olevan hyvä esimerkki siitä, mitä sääntelyn purkamisella voidaan saavuttaa.

Lue lisää