Maksamisratkaisut 2020-luvulla – KKV:n näkökulma

Pääjohtaja Juhani Jokinen

Kirjoitus on alun perin julkaistu 10.5.2016 Suomen Pankin Maksuneuvoston artikkelikokoelmassa ”Millä tavoin maksamme 2020-luvulla? Näkökulmia tulevaisuuden maksamisratkaisuihin”.

Maksamiseen ja erilaisiin maksutapoihin on aina tarvetta ja kysyntää. Kysyntää määrittävät osin omaksutut tavat ja toisaalta se, millaisia mahdollisuuksia ja kannusteita markkinoiden ja sääntelyn vuorovaikutus tuottavat maksamisen uusien, teknologian hyödyntämiseen pohjautuvien, tapojen kehitykselle.

Lue lisää

Avoimempaa viestintää kilpailuasioissa

 Ylijohtaja Timo Mattila

Virastojen, myös KKV:n kaltaisen valvontaviranomaisen, on viestittävä toiminnastaan yhä aktiivisemmin. KKV:n kilpailuvastuualueella kehitetään viestintää ja pyritään mahdollisimman suureen avoimuuteen niin suuren yleisön kuin yritysten ja sidosryhmien suuntaan. Tätä tavoitellessamme pyrimme valjastamaan käyttöömme myös kanavia, joita emme aiemmin ole käyttäneet. Syksyllä avasimme tämän kilpailuasioiden blogin ja viestimme kilpailuasioista myös Twitterissä.

Lue lisää

Määräävä markkina-asema ja yksinostosopimukset

Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen

Kilpailuoikeustapauksissa on vakiintuneesti katsottu, että sopimusehdot, joiden nojalla asiakkaan on ostettava kaikki tai suurin osa tarvitsemistaan tuotteista tai palveluista yhdeltä isolta toimijalta, voivat olla määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Mutta mikä näissä määräävässä asemassa olevan yrityksen soveltamissa yksinostovelvoitteissa on ongelmana? Eikö meillä ole sopimusvapaus ja yritys saa ihan itse päättää, kenen kanssa ja minkä sisältöisiä sopimuksia se tekee?

Lue lisää

Pankkimarkkinoista ja kilpailukulttuurista

Kilpailuasiainneuvos Tom Björkroth

Julkisuudessa on kummeksuttu sitä, että pankkien ei sallita avoimesti keskustellen uumoilla tai ”ennustaa” tulevia asuntoluottojen marginaalejaan, eli signaloida toisilleen tuotteidensa katteista. Osa on arvioinut kuluttajien jopa kärsivän siitä, että pankit eivät saa kertoa, kuinka paljon arvelevat nostavansa katteitaan ensi keväänä.  Lehtien palstoilla on kiinnitetty harvinaisen vähän huomiota siihen, että marginaalien tapauksessa kyseessä ei ole pankkien vaikutusvallan ulkopuolella olevan ilmiön, kuten sään tai viitekoron, kehityksen ennustaminen. Sen sijaan kyseessä on yksi keskeinen pankkien oman päätäntävallan piirissä oleva suure, eli käytännössä se hinta, jonka pankit perivät asiakkailta asuntolainasta.

Lue lisää