Yllätystarkastusten jatkaminen Kilpailu- ja kuluttajaviraston omissa tiloissa – varhaisia kokemuksia jatketusta tarkastuksesta

Johtava asiantuntija Riina Autio

Kilpailulain tarkastussäännöksiä täsmennettiin kesäkuussa 2019 niin, että KKV:lla on mahdollisuus jatkaa kilpailunrajoitusten selvittämiseksi tehtäviä yritystarkastuksia viraston omissa toimitiloissa. Lakimuutos sähköisen tarkastuksen tehostamiseksi vaikuttaa alustavien kokemusten perusteella tuottavan siltä odotettuja hyötyjä. Yritysten tiloissa tapahtuva tarkastuksen osuus on saatu minimoitua ja tutkinta-aineistoon päätyviä datamääriä rajattua merkittävästi pienemmiksi.

Lue lisää

KKV:n viestikanava nimettömille vihjeille on osoittautunut hyödylliseksi – Lisää vihjeitä kaivataan!

Kirjoittajat: Vihjetiimi

Epäiletkö kartellia tai muuta kilpailunrajoitusta? Onko sinulla arkaluonteista tietoa, jonka haluaisit kertoa KKV:lle? Et ehkä uskalla, koska pelkäät paljastuvasi, jos kantelet viranomaiselle. KKV:llä on näitä tilanteita varten käytössä viestikanava, jossa voit kertoa epäilyksistäsi ja jatkaa yhteydenpitoa turvallisesti ja nimettömänä. Viestikanava otettiin käyttöön kesäkuussa 2021 ja ensimmäiset nimettömät keskustelut on jo käyty.

Lue lisää

Algoritmit ja kolluusio – kun kone korvaa ihmisen kilpailunrajoitusten toteutuksessa ja toimeenpanossa

Asiantuntija Janette Wuolle

Kuluttajahintojen määrittäminen algoritmien avulla on yleistynyt sen myötä, kun kulutus on siirtynyt yhä enemmän verkkokauppaan. Oikein käytettynä algoritmit voivat edistää markkinoiden toimintaa ja kuluttajien hyvinvointia. Algoritmeilla voi kuitenkin olla myös haitallisia kilpailuvaikutuksia, esimerkiksi silloin, kun ne edesauttavat yritysten kilpailunvastaisen yhteistyön syntymistä.

Lue lisää

White Paper on Foreign Subsidies – Kauppa-, kilpailu- ja teollisuuspolitiikan risteyskohdassa

Johtaja Rainer Lindberg

EU:n komissio julkaisi tämän vuoden kesäkuussa lainsäädäntöaloitteen, jolla halutaan puuttua EU:n ulkopuolisiin yritystukiin. Ongelmana pidetään sitä, että EU:n ulkopuolisista maista annetaan EU:n alueella toimiville yrityksille valtiontukea, joka vääristää kilpailua EU:n sisämarkkinoilla. Komissio voi tällä hetkellä puuttua vain valtiontukeen, jonka myöntää EU:n jäsenvaltio. Komissio ei kuitenkaan voi puuttua EU:n ulkopuolisen maan myöntämään valtiontukeen, vaikka tuen haitalliset vaikutukset ilmenisivät EU:n markkinoilla. Uudistus – White Paper on Foreign Subsidies – tähtää tämän tilanteen korjaamiseen. Samalla kilpailuasioiden EU-yhteistyö on laajenemassa.

Lue lisää

Näkökulmia hub-and-spoke -järjestelyihin alustojen maailmassa

Asiantuntija Anni-Pauliina Kurki ja korkeakouluharjoittelija Essi Miettinen

Hub-and-spoke yksinkertaisimmillaan on tilanne, jossa kilpailijat koordinoivat toimintaansa esimerkiksi yhteisen tavarantoimittajan kautta. Ilmiö ei ole uusi, mutta varsinaisia oikeustapauksia, joissa ilmiötä nimenomaisesti käsiteltäisiin, ei ainakaan vielä ole Euroopan unionin (EU) tasolla arvioitu. Tästä huolimatta hub-and-spoke on hiljalleen noussut kilpailuoikeudelliseen keskusteluun, eikä sitä voida pitää enää täysin teoreettisena ilmiönä. Yksi syy tähän on alustatalouden vahvistuminen. Alustojen merkitys on viime vuosina kasvanut merkittävästi, ja niiden vaikutus näkyy melkein jokaisen kuluttajan arkipäivässä esimerkiksi sosiaalisen median ja erilaisten varaussivustojen muodossa. Vaikka toimintaympäristö ei olekaan enää perinteinen, soveltuu kilpailuoikeus kuitenkin siihen edelleen täysimääräisesti.

Lue lisää

Määrähinnoittelu toimitus- ja jakelusopimuksissa rajoittaa kilpailua

Korkeakouluharjoittelija Katri Varis ja johtaja Maarit Taurula

Kilpailu- ja kuluttajavirasto puuttui toukokuussa 2020 Isojoen Konehalli Oy:n (IKH) määrähinnoitteluun ja esitti yhtiölle yhdeksän miljoonan euron seuraamusmaksua. Myös Euroopan komissio ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset ovat viime vuosina tehneet useita määrähinnoittelua koskevia kielto- ja sakkopäätöksiä. Mistä määrähinnoittelussa on kysymys ja miksi se on kiellettyä?

Lue lisää

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut kilpailuviranomaisten toimintaan Euroopassa?

Asiantuntija Anni-Pauliina Kurki

Koronavirus on viime kuukausina levinnyt lähes maailman joka kolkkaan. Tällä hetkellä se vaikuttaa jokaisen ihmisen elämään usealla eri tavalla. Luonnollisesti keskiössä on ihmisten terveys, mutta viruksella on lisäksi merkittäviä vaikutuksia maailmantalouteen. Myös kilpailuviranomaiset ovat joutuneet reagoimaan poikkeukselliseen tilanteeseen.

Lue lisää

Markkinaoikeus kielsi Keskon ja Heinon Tukun yrityskaupan – valvonnan linja pysynyt ennallaan

Johtaja Sanna Syrjälä

Markkinaoikeus kielsi 17.2.2020 antamallaan päätöksellä Keskon ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yrityskaupan täytäntöönpano estetään Suomessa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston esitystä ja markkinaoikeuden päätöstä kaupan kieltämisestä ei voida kuitenkaan pitää merkkinä yrityskauppavalvonnan linjan tiukentumisesta.

Lue lisää

Kilpailulaki on osa urheilutoimijan pelikirjaa

Asiantuntija Annastina Hellsten ja harjoittelija Joona Havunen

Jääkiekkokausi 2019–2020 on hyvässä vauhdissa ja Liigan runkosarjasta on pelattu jo noin kolmannes. Liigaseurat taistelevat asetelmista kevään mestaruusjahtiin, mutta urheilumenestyksen lisäksi seurat haluavat menestyä myös taloudellisesti. Liigaseurat ovat yrityksiä, jotka käyvät pelaajakauppaa ja tarjoavat viihdepalveluita katsojille. Tällainen urheiluun liittyvä taloudellinen toiminta ei ole yleensä kokoluokaltaan mitenkään vähäpätöistä, ja siihen liittyvä kilpailua rajoittava käyttäytyminen kiinnostaa kilpailuviranomaista.

Lue lisää