KKV:n viestikanava nimettömille vihjeille on osoittautunut hyödylliseksi – Lisää vihjeitä kaivataan!

Kirjoittajat: Vihjetiimi

Epäiletkö kartellia tai muuta kilpailunrajoitusta? Onko sinulla arkaluonteista tietoa, jonka haluaisit kertoa KKV:lle? Et ehkä uskalla, koska pelkäät paljastuvasi, jos kantelet viranomaiselle. KKV:llä on näitä tilanteita varten käytössä viestikanava, jossa voit kertoa epäilyksistäsi ja jatkaa yhteydenpitoa turvallisesti ja nimettömänä. Viestikanava otettiin käyttöön kesäkuussa 2021 ja ensimmäiset nimettömät keskustelut on jo käyty.

Kartelleihin ja muihin kilpailunrajoituksiin liittyy usein arkaluonteisia seikkoja tai sisäpiiritietoa, joiden vuoksi asiasta ei välttämättä haluta kertoa viranomaiselle omalla nimellä. KKV:n verkkosivuilla olevan vihjelomakkeen kautta on jo usean vuoden ajan voinut jättää vihjeen epäillystä kilpailunrajoituksesta nimettömänä. Haasteena nimettömissä vihjeissä on kuitenkin ollut, että usein virasto tarvitsisi vihjettä täydentäviä lisätietoja. Aiemmin niitä ei ole voitu saada, jos vihjeen antaja ei ole jättänyt yhteystietojaan.

KKV otti kesällä 2021 käyttöön uuden viestikanavan, jolla voi viestiä KKV:n asiantuntijan kanssa arkaluonteisiksi kokemistaan asioista ilman, että yhteydenottajan henkilöllisyys paljastuu.

Viestikanavassa olevan vihjelomakkeen täyttämisen jälkeen näytölle ilmestyvä linkki tulee ehdottomasti tallentaa, jotta yhteydenpitomahdollisuus KKV:n kanssa säilyy. Vihjeen antajan kannattaa käydä linkin takana tarkistamassa viestikanavaa useamman kerran. KKV pyrkii reagoimaan kahdessa viikossa, mikäli sillä on kysymyksiä esitettävänä. Tarkentavilla lisäkysymyksillä KKV yrittää selvittää esimerkiksi kilpailuongelman vakavuutta ja laajuutta.

Viestittely KKV:n asiantuntijan kanssa on tietoturvallista. Viestin mukana ei välity tietoa käyttäjästä KKV:lle eikä kolmansille tahoille. Yhteydenottajan henkilöllisyys pysyy salassa virastolta koko viestinvaihdon ajan.

Vihjeen antajan kannattaa myös itse huolehtia omasta tietoturvastaan ja harkita, onko esimerkiksi työnantajan laitteiden käyttäminen vihjeen jättämiseen järkevää.  Itse vihjeen sisällössä kannattaa välttää merkintöjä, joista on pääteltävissä vihjeen antajan henkilöllisyys.

Keitä KKV yrittää tavoittaa viestikanavallaan?

KKV tarvitsee vihjeitä! KKV:n saamat vihjeet kilpailuongelmista ovat äärimmäisen tärkeitä KKV:n selvitystyössä ja salaisten kartellien löytämisessä. Parhaat vihjeet tulevat yleensä juuri sisäpiiristä, jossa paljastumisen pelkokin on suurin.

Viestikanavalla KKV pyrkii tavoittamaan erityisesti henkilöitä, joilla on pääsy arkaluonteiseen tietoon. Vihjeen antajalla voi olla esimerkiksi asemansa takia tietoa yrityksen toimista, joiden hän näkee vahingoittavan markkinoita.

Henkilö on esimerkiksi työtehtäviä hoitaessaan nähnyt, kuinka yritys on sopinut yhdessä kilpailijoidensa kanssa, mihin hintaan kukin myy tuotteitaan.

Tai tuotteen jälleenmyyjä on esimerkiksi voinut saada haltuunsa asiakirjoja, joiden perusteella hän epäilee tuotteen valmistajien sopineen keskenään tuotteen hinnan korottamisesta 10 prosentilla. Jälleenmyyjän liiketoiminnalle tuotteen saaminen valikoimaan on välttämätöntä, ja jälleenmyyjä pelkää elinkeinonsa puolesta, jos hänen yhteydenottonsa viranomaiselle tulee valmistajien tietoon.

Ansiokas vihjeen antaja ei kersku julkisesti yhteydenotollaan virastoon. Yhteydenotosta ei tule kertoa muille. KKV:n selvitystoimien onnistumisen kannalta on tärkeää, että yhteydenotto virastoon pysyy salassa epäilyn kohteena olevilta yrityksiltä.

Miksi KKV ei aina kysy lisätietoja?

Se, että KKV ei aina esitä kysymyksiä, ei tarkoita, etteikö asia olisi ollut kiinnostava. Virasto ei esitä lisäkysymyksiä, jos niille ei ole tarvetta. Toisinaan vihjattu ilmiö on jo KKV:n tiedossa. KKV ei raportoi johtopäätöksistään viestikanavaan. Virasto ei anna siellä myöskään neuvontaa. Viestikanavassa virasto esittää vain lyhyitä kysymyksiä.

Yhteydenottoja tulee virastoon huomattava määrä verrattuna siihen, mihin asiantuntijoiden aika ja viraston resurssit riittävät. KKV:n on priorisoitava tehtäviään eikä kaikkia vihjeitä ole mahdollista selvittää. KKV ryhtyy harvoin yksittäisen vihjeen perusteella varsinaisiin toimenpiteisiin. Ilmiöistä kerätään usein havaintoja useista tietolähteistä.

KKV on kiitollinen kaikista saamistaan havainnoista ja kiittää erityisesti niitä viestikanavan käyttäjiä, jotka käyvät tarkistamassa, ovatko saaneet viestiä vihjeen jättämisen jälkeen.

Onko viestikanava toiminut odotetusti?

Keskusteluja viestikanavassa on jo käyty ja KKV on saanut markkinoiden toimivuuden kannalta arvokasta tietoa. Viestikanavan hyödynnettävyys hakee kuitenkin vielä täyttä potentiaaliaan

Nimettömänä käytävää jatkoyhteydenpitoa toivoneista läheskään kaikki eivät syystä tai toisesta ole käyneet tarkistamassa, onko virasto jättänyt viestiä. Jos linkkiä ei ole muistanut tallentaa, mutta hallussa olisi lisätietoa ongelmasta tai markkinasta, vihjeen voi lähettää lomakkeen kautta uudelleen.

Kilpailunrajoituksen tunnistaminen ei ole helppoa. KKV tarkastelee kutakin yhteydenottoa laajalla asiantuntemuksellaan, eivätkä kaikki yhteydenotot suinkaan sellaisenaan täytä kilpailunrajoituksen tunnusmerkkejä. Pikemminkin vihjeet ovat arvokkaita palapelin palasia viraston kartoittaessa markkinoiden ongelmakohtia. KKV toivoo vihjeitä kaikenlaisista kilpailuun ja markkinoiden toimintaan liittyvistä ongelmista. Vihjaa mieluiten omalla nimelläsi, mutta tottahan se nimettömänäkin onnistuu!

Lähetä KKV:lle vihje kilpailunrajoituksesta täällä!