Avoimempaa viestintää kilpailuasioissa

 Ylijohtaja Timo Mattila

Virastojen, myös KKV:n kaltaisen valvontaviranomaisen, on viestittävä toiminnastaan yhä aktiivisemmin. KKV:n kilpailuvastuualueella kehitetään viestintää ja pyritään mahdollisimman suureen avoimuuteen niin suuren yleisön kuin yritysten ja sidosryhmien suuntaan. Tätä tavoitellessamme pyrimme valjastamaan käyttöömme myös kanavia, joita emme aiemmin ole käyttäneet. Syksyllä avasimme tämän kilpailuasioiden blogin ja viestimme kilpailuasioista myös Twitterissä.

Blogin ajatuksena on avata ja taustoittaa viraston ajattelua kilpailuasioissa. Ensimmäiset kirjoitukset ovat painottuneet enemmän kilpailun edistämiseen, esimerkiksi sääntelyn purkuun lääke-, liikenne- ja finanssialoilla. Tarkoituksena on jatkossa julkaista myös viraston käsittelemiin tapauksiin liittyviä tai niiden innoittamia sekä kansainvälisiin teemoihin liittyviä kirjoituksia. Toisaalta blogi tarjoaa virastolle myös reitin osallistua eri teemoista käytävään julkiseen keskusteluun. Myös  KKV Uutiskirjeessä on edelleen ajankohtaisia kirjoituksia kilpailuasioista.

Perinteisiä kanavia ja toimintatapojakaan ei ole tarkoitus hylätä. Tutkinnan kohteena olevien yritysten tiedonsaantiin ja viraston toiminnan avoimuuteen kiinnitetään huomiota. Kuluvana vuonna tullaan julkaisemaan mm. kilpailuneutraliteettivalvontaa avaavia ohjeita. Virasto tiedottaa jatkossa myös tekemistään yllätystarkastuksista aina silloin kun se on selvitystoiminnan kannalta mahdollista. Virasto pitää myös tutkinnan kohteena olevat yritykset ajan tasalla selvitysten tilasta eri vaiheissa.

Lisää aiheesta: 

KKV Uutiskirje 5/2015, pääkirjoitus: Lisää kilpailua – lisää valinnanvapautta