Määräävä markkina-asema ja yksinostosopimukset

Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen

Kilpailuoikeustapauksissa on vakiintuneesti katsottu, että sopimusehdot, joiden nojalla asiakkaan on ostettava kaikki tai suurin osa tarvitsemistaan tuotteista tai palveluista yhdeltä isolta toimijalta, voivat olla määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Mutta mikä näissä määräävässä asemassa olevan yrityksen soveltamissa yksinostovelvoitteissa on ongelmana? Eikö meillä ole sopimusvapaus ja yritys saa ihan itse päättää, kenen kanssa ja minkä sisältöisiä sopimuksia se tekee?

Sopimusvapaus on ilman muuta keskeinen periaate ja kilpailuoikeudellisin keinoin siihen puututaan vain silloin, kun sopimus estää markkinoiden toimivuutta ja tervettä kilpailua. Kuten niin usein kilpailuoikeuden soveltamisessa, määräävässä asemassa olevan yrityksen yksinostovelvoitteiden arvioimisessakin punnitaan tapauskohtaisesti kielteiset vaikutukset ja positiiviset tehokkuusedut.

On esimerkiksi mahdollista, että asiakas saa tuotteet edullisempaan hintaan suostuessaan yksinostoehtoon määräävässä asemassa olevan toimijan kanssa. Joissakin tilanteissa yksinostovelvoite voi olla jopa välttämätön ja merkittävästi tehokkuutta lisäävä, esimerkiksi kun määräävässä asemassa oleva toimija tekee investointeja vain kyseisen asiakkaan kokonaiskysynnän palvelemiseksi.

Yksinostoehdot voivat kuitenkin vaikeuttaa kilpailijoiden toimintaedellytyksiä ja estää markkinoiden toimivuutta asiakkaiden ja kuluttajien eduksi. Esimerkiksi määräävässä asemassa olevan yrityksen soveltamat yksinostovelvoitteet voivat tehokkaasti estää uusien kilpailukykyisten toimijoiden markkinoille tuloa, koska asiakkaat on jo sidottu yhteen isoon toimijaan.

Aivan erityisen ongelmallinen tilanne on silloin, jos määräävässä markkina-asemassa oleva toimija on ns. pakollinen kauppakumppani ja asiakkaiden on aina hankittava ainakin osa tuotteista kyseiseltä yritykseltä. Jos tämä toimija sitoo koko kysynnän itselleen, ei markkinoille jää tilaa muille kilpaileville toimijoille eivätkä asiakkaat ja kuluttajat pääse hyötymään toimijoiden välisestä hinta- ja laatukilpailusta.

KKV antoi lokakuussa 2015 päätöksen koskien Finnfoamin epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä eristelevymarkkinoilla. Virasto ei löytänyt näyttöä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä ja lopetti asiaa koskevan tutkinnan. Yksi peruste tutkinnan päättämiselle oli se, että viraston selvittäessä asiaa Finnfoam luopui yksinostovelvoitteista asiakassuhteissaan.

Vaikka virasto ei selvityksissään saanutkaan näyttöä siitä, että yksinostovelvoitteet olisivat tosiasiallisesti sitoneet asiakkaita, tällaisten ehtojen poistuminen kuitenkin antaa muille eristelevytoimittajille paremman mahdollisuuden tulevaisuudessa kilpailla isojen rakennusliikkeiden kysynnästä. Kun kilpailu toimii koko toimitusketjussa, on loppukäyttäjällä mahdollisuus saada laadukkaita tuotteita kohtuullisella hinnalla.